sreda, 17. avgust 2016

Degradacija arheoloških najdišč zaradi arheoloških raziskav – primer gradišče Ajdovščina

Ponavadi prihaja do degradacije arheoloških najdišč zaradi naravnih nesreč, sprememb v vegetaciji, intenzivne kmetijske uporabe, raznih zemeljskih in gradbenih del ter iskanja zakladov.

Ponavadi si arheologi ne priznamo, da tudi naše delo degradira in pusti posledice na arheoloških najdiščih. A na tem mestu ne mislim na arheološka izkopavanja v okviru tako imenovane reševalne arheologije. To so izkopavanja in arheološke raziskave, ki jih opravljamo zaradi ponavadi gradbenih posegov na območju arheoloških najdišč.

Gre za primere, ko se pusti arheološko najdišče po zaključku arheoloških raziskav v »razsulu« in zanemarjeno. Tukaj bom podal primer, v kakšnem stanju je gradišče Ajdovščina po končanih arheoloških raziskavah v 80tih in 90tih s strani Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Stanje me je že pred leti prav osuplo in razočaralo. Ko sem letos obiskal Ajdovščino sem se odločil, da zaradi nespremenjenega stanja napišem nekaj na blog. Kar sledi so fotografije degradiranih in zanemarjenih območji, ki so jih pustile arheološke raziskave.

Količki, ki so označevali mrežo za geofizikalne meritve. Ker so leseni ne predstavljajo takšnega okoljskega problema, kot to, da barvno sekajo iz okolice in človek ne ve ali bodo kaj gradili gor.
Sonda glavnega nasipa. Ker je ostala nezasuta oziroma stranice niso bile ustrezno utrjene prihaja do posuvanja nasipa in postopnega uničevanja. Sonda tudi degradira celoten pogled na mogočno ruševino glavnega obzidja v okolici vrat.

Sonda narejena skozi nasip - dobro vidno posipanje z obeh strani.
Deponija - ostanek izkopa sonde za obzidje. ker ni bilo izvedeno ponovno zasutje sonde, se je deponija zlila skupaj z ruševino obzidja.
Kovinska hiška, ki sameva na vrhu Ajdovščine. Potreben odvoz, ker kazi okolico, notri se nabirajo smeti.
Nedokončano zasutje temeljev izkopane zgradbe na vrhu Ajdovščine. Na izkopnem polju je raztrgana PVC  folija, ven gledajo deli temelja in razpadajo. Zaraščeno z robido in plevelom.
PVC folija od pokritih temeljev razpada in onesnažuje okolico,
PVC folija raztrošena po okolici izkopa.
PVC folija raztrošena po okolici izkopa.

Neurejena deponija na vrhu Ajdovščine ob izkopnem polju.

PVC folija raztresena daleč stran od izkopnega polja na vrhu Ajdovščine.
Takšna podoba arheološkega najdišča po t.i. "raziskovalnih" izkopavanjih je nedopustna. Podobna je okolica najdišča Mala Triglavca pri Divači, predvsem naokoli ležeča plastika in PVC folija. Pozivam oddelek za arheologijo, da se aktivira in počisti za seboj.

Meni osebno takšen odnos do najdišč kaže na to, da za nekatere ostajajo arheološka najdišča samo nosilec informacij, katerega se izkoplje in potem "znanstveno" raziskuje.

Arheološka najdišča so živi ostanki in pričevalci življenja prednikov, ki so stalno prisotni v pokrajini. Vsak arheolog bi moral poskrbeti in spoštovati okolje, kjer se le ta nahajajo. 
Ali se pa mora videti da ARHEOLOGI SO BILI TU IN JIH BOLI K ZA OKOLJE...

Ni komentarjev:

Objavite komentar