sreda, 20. julij 2016

LiDAR map of archaeological features in the vicinity of village Kosovelje/Slovenia update 20/07/2016

So, again after a short break we continue with new and interesting transcriptions of archaeological l traces and features on the surface. Results are gained through different visualizations of LiDAR data. Location is north of the village Kosovelje - Slovenia.

Detail from Kosovlje maps showing the new transcription of archaeological traces and features.

First are transcription stone mounds in the northern part of the map (blue green). I also added transcriptions of potential archaeological traces, that are drawn around these mounds.. These traces may well be the natural surface. But often in the Karst traces of such forms are potential remains of very old dry stone walls.


Link to page with interactive map of village Kosovelje.

LiDAR karta arheoloških sledov v okolici vasi Kosovelje posodobitev 20/07/2016

Tako zopet po nekaj premora nove transkripcije arheoloških in kulturnih sledov na površju v okolici vasi Kosovelje.

Izsek iz karte Kosovelje s prikazanimi novimi transkripcijami.

Dodane so transkripcije kamnitih grobelj na severnem delu karte (modro zelena barva). Prav tako sem dodal trasnkripcije potencialnih arheoloških sledi. Lahko da gre za naravne sledove površja. Vendar pogosto na Krasu sledovi takšnih oblik v pod zemljo skrivajo ostaline zelo starih suhih zidov.

Link do strani.