torek, 11. julij 2017

Posodobitev seznama LiDAR podatkovnih baz/Update list of free LiDAR database

Tako malo več kot en mesec je preteklo od zadnje posodobitve. Sem malo zopet resno prijel za delo. Tokrat kar nekaj novosti. Norveška je izdala 1m resolucijo DTM, imamo 100% pokritost Jugozahoda Anglije, Avstralija je izdala v zadnjih letih v 1m in 2m resoluciji.

Dodal sem tudi link do portala OpenTopography, kjer najdete lahko veliko zanimivih stvari! Priporočam registracijo, saj so datoteke, ki jih lahko prenesete s tem večje....večje površine.
Link do seznama
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One month later and new update. Some really interesting updates, for English users must check is 100% coverage of South West. Also new datasets of Malta, Norway and Australia.

I also added link to portal OpenTopography where you can access a lot of different LiDAR projects data around the World. I recommend registration as you can download bigger areas.
Link to list page

torek, 8. november 2016

List of freely accessible LiDAR data and digital terrain models

 THIS LIST IS NOT UPDATED ANYMORE. I MOVED IT TO THIS SITE https://arheologijaslovenija.blogspot.co.uk/p/blog-page_81.html

Surveying surface of the Earth with LiDAR technology is increasing, thereby the database of LiDAR data is constantly increasing.


And some databases are openly available on the internet. In the vast majority of a LiDAR surveys were and are undertaken by various government agencies of various countries around the world. Openly available LiDAR data in available in different formats, coordinate systems and state of processing (from the cleaned point cloud data to the digital terrain model of the ground).


On the internet you can find many different lists of digital terrain models of ground (DTM) and LiDAR data recording, but almost all receive an irregular update and are therefore deficient.

I encourage people to try different LiDAR data to try something new. In addition to new technical GIS knowledge you will gain it is also fun to discover new archaeological sites or view the famous archaeological sites from LiDAR “view” in other countries.

Conditions for making to the list are:
  • free access to files
  • files are already classified lidar data (files with the extension .LAS, .LAZ, .zLAS, .ASC, .XYZ)
  • a digital terrain model of resolution 5m or less (files with the extension .GeoTIFF, .ASC, .IMAGE, .DEM)
I will mark when .ASC is point cloud and when raster.


!When ftp server is available use of ftp client is recommended. Here is guide how to setup open-source ftp client  FileZilla.

I will check list monthly and update it regularly.

If you have any trouble getting data from internet sites on this list, leave a message on the comments and I'll help.

If you know the source I missed or it is brand new, leave a message in the comments and I'll be happy to check it in and add it to the list.


Europe
Country Region/City/State Format CRS/Koordinatni sistem Particularities
Austria Wien GeoTIFF EPSG:31256
Belgium Wallonia GeoTIFF EPSG:31370 Click on bold link Downloaden and pick file
Denmark GeoTIFF EPSG:25832 Free registration needed
England ASCII-raster EPSG:27700
Finland LAZ EPSG:3067 In datasets search LiDAR
Germany North Rhine-Westphalia XZY-points EPSG:25832 Under DGM folder you can select DTM files
Germany Thuringia XZY/LAZ EPSG:25832 Search for place name and then click it to select 1x1km big quadrant
Italy Bolzano, South Tyrol GeoTIFF EPSG:3044
Italy Friuli-Venezia ASCII-raster EPSG:3044 On right side search places
Italy Trentino ASCII-raster EPSG:4326 In the top row, click the icon cursor pointing to the cube
Spain Basque LAS EPSG:25830
Luxemburg ASCII EPSG:2169 Whole countrie in one file
Netherland GeoTIFF/LAZ EPSG:28992 AHN3 dataset
Netherland GeoTIFF EPSG:28992 AHN2 dataset
Northern Ireland ASCII-raster EPSG:29901 Check coverage map.
Scotland ASCII-raster EPSG:27700 Pick resolution, then under data resources click link. One big file.
Slovenia zLAS/LAZ EPSG:25830
Spain LAZ EPSG:4258 Under municipio search place or municipy
Spain Catalonia LAZ EPSG:25830
Spain La Rioja LAZ/GeoTIFF EPSG:25830 Click on cartgrafia tematica and search lidar or modelo digital
Switzerland Solothurn canton LAZ/GeoTIFF EPSG:21781
Switzerland Zurich canton LAZ/GeoTIFF EPSG:2056 In maps menu seek LiDAR
Wales ASCII-raster EPSG:27700


North America
Country Region/City/State Format CRS Particularities
ZDA Indiana LAS/IMAGE-raster EPSG:2965/2966 In datasets the LiDAR in DEM files are under IndianaMap Data
ZDA Kentucky LAZ/IMAGE-raster USER defined Search LiDAR, select LiDAR or DTM, then click link to go to ftp server
ZDA Louisiana XZY/DEM-raster EPSG:26915
ZDA Minnesota LAZ See each dataset Search by counties/ftp access
ZDA North Dakota LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster EPSG:26914
ZDA Ohio LAS/ASCII-raster EPSG:32122
ZDA Washington LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster EPSG:Custom-is written in files With tool for select region choose region and then choose data for download


Latin America and Caribbean
Country Region/City/State Format CRS Particularities
Haiti LAS/ASCII-raster EPSG:3857


Oceania
Country Region/City/State Format CRS Particularities
New Zealand LAZ/ASCII-points/GeoTIFF EPSG:2193 Click on wanted data set. Then click on Point cloud data. On next page use select region and then choose format of data for download

nedelja, 6. november 2016

Seznam prosto dostopnih podatkov lidarskega snemanja in digitalnih modelov reliefa tal

 TA BLOG ZAPIS NI VEČ AKTUALEN. PRESTAVLJENO NA STRAN https://arheologijaslovenija.blogspot.co.uk/p/blog-page_76.html

Snemanja zemeljskega površja s LiDAR tehnologijo se vedno bolj razširjajo, s tem pa se povečuje tudi baza lidarskih podatkov.

In kar nekaj jih je prosto dostopna na internetu. V veliki večini gre za podatkovne baze lidarskih snemanj, ki so jih opravile različne državne agencije posameznih držav po celem svetu. Dostopni podatki so v različnih formatih, koordinatnih sistemih in stanjih obdelave (od celostnih podatkov do digitalnega modela reliefa tal).


Na spletu kroži veliko raznih seznamov digitalnih modelov reliefa tal in podatkov lidarskega snemanja, a so skoraj vsi deležni nerednega posodabljanja in zato pomanjkljivi.

Poleg novega tehničnega GIS znanja, ki ga s tem pridobimo, se je zabavno podati v druge države in tam odkrivati nova arheološka najdišča ali pa si ogledati znana arheološka najdišča iz lidarskega pogleda.

Pogoji za uvrstitev na seznam so, da:
  • je omogočen prost dostop do podatkov
  • so klasificirani lidarski podatki/točkovni oblak (datoteke s končnico .LAS, .LAZ, .zLAS, .ASC, .XYZ)
  • ima digitalni model reliefa resolucijo 5m ali manj (datoteke s končnico .GeoTIFF, .ASC, .IMAGE, .DEM)
Ker so v formatu .ASC lahko zapisane tako točkovni oblak ali pa raster tal, je poleg formata opredeljeno za kaj gre.

!Ko je dostop omogočen preko ftp je priporočena uporaba ftp programa! Navodila, kako namestiti in uporabljati odprtokodni ftp program FileZilla.

Seznam bom mesečno preverjal in posodabljal.

Če imate kakršne koli težave pridobivanja podatkov iz internetnih strani na seznamu pustite sporočilo pod komentarji in bom pomagal.

Če poznate še kakšen vir, pustite sporočilo v komentarjih in z veseljem bom preveril in dodal na seznam.


Evropa
Država Regija/Mesto/Pokrajina Format CRS/Koordinatni sistem Posebnosti
Anglija ASCII-raster EPSG:27700
Avstrija Dunaj GeoTIFF EPSG:31256
Belgija Valonija GeoTIFF EPSG:31370 Klikni na link z odebeljenim Downloaden in izberi datoteko
Danska GeoTIFF EPSG:25832 Potrebna brezplačna registracija
Finska LAZ EPSG:3067 Med dataseti išči LiDAR
Italija Bolzano, Južna Tirolska GeoTIFF EPSG:3044
Italija Furlanija Julijska krajina ASCII-raster EPSG:3044 Desno v meniju išči kraj
Italija Trentino ASCII-raster EPSG:4326 V zgornji vrstici klikni ikono kursorja ki kaže na kocko
Luxemburg ASCII EPSG:2169 Cela država v enem kosu
Nemčija Severno Porenje-Vestfalija XZY-points EPSG:25832 Pod DGM se nahajajo datoteke modela reliefa tal
Nemčija Turingija XZY/LAZ EPSG:25832 Išči kraj in klikni na kvadrat za prenos
Nizozemska GeoTIFF/LAZ EPSG:28992 AHN3 dataset
Nizozemska GeoTIFF EPSG:28992 AHN2 dataset
Severna Irska ASCII-raster EPSG:29901 Poglej karto pokritosti.
Slovenija zLAS/LAZ EPSG:25830
Škotska ASCII-raster EPSG:27700 Izberi ločljivost, nato pod data resources klikni link.
Španija LAZ EPSG:4258 Pod municipio išči po kraju
Španija Baskija LAS EPSG:25830
Španija Katalonija LAZ EPSG:25830
Španija La Rioja LAZ/GeoTIFF EPSG:25830 Klikni na cartgrafia tematica in iščici lidar ali pa modelo digital
Švica Solothurn kanton LAZ/GeoTIFF EPSG:21781
Švica Zurich kanton LAZ/GeoTIFF EPSG:2056 Med kartami išči LiDAR
Wales ASCII-raster EPSG:27700


Severna Amerika
Država Regija/Mesto/Zvezna država Format CRS/Koordinatni sistem Posebnosti
ZDA Indiana LAS/IMAGE-raster EPSG:2965/2966 Med dataseti je LiDAR in DEM pod IndianaMap Data
ZDA Kentucky LAZ/IMAGE-raster USER defined Išči LiDAR, nato izberi in klikni link, ki ti odpre ftp
ZDA Louisiana XZY/DEM-raster EPSG:26915
ZDA Minnesota LAZ Odvisno od dataseta Išči po posameznih pokrajinah/ftp dostop
ZDA Ohio LAS/ASCII-raster EPSG:32122
ZDA Severna Dakota LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster EPSG:26914
ZDA Washington LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster EPSG:Custom-je zapisan v datotekah Z orodjem za izbiro območja )tretja ikona la levi strani= izberi območje in nato željene podatke


Srednja Amerika in Karibi
Država Regija/Mesto/Zvezna država Format CRS/Koordinatni sistem Posebnosti
Haiti LAS/ASCII-raster EPSG:3857


Oceanija
Država Regija/Mesto/Zvezna država Format CRS/Koordinatni sistem Posebnosti
Nova Zelandija LAZ/ASCII-points/GeoTIFF EPSG:2193 Klikni na željen dataset. Klikni na Point cloud data. Tam z select region izberi področje in nato format podatkov

sobota, 1. oktober 2016

Back...yes I am back

Probably, many people wondered whether this is just another blog that has disappeared. It didnt, just fall a sleep. I moved to Britain, where I got a job in the Cotswold Archaeology.  

Now I am settled down, I will write again. With this change of my location of living (temporary of course) also the focus of content will be different. Above all no more photos from the field :( I will be more focused LiDAR data and archaeology.


So much for now!
#FridayLiDAR Is still active and regularly published weekly, and the hashtag has gained some new twetters!

Zatisje in o tem kaj prihaja

Verjetno se je marsikdo ze spraseval ali je to se en blog, ki je poniknil. Poniknil je samo zacasno. Zacasno sem se preselil v Veliko Britanijo, kjer sem dobil sluzbo v Cotswold Archaeology. No sedaj, ko sem se ustalil, bom zopet pognal konje na blogu. S to spremembo, da bodo vsebine nekoliko drugacne. Predvsem ne bo fotografij s terena, se pa bom bolj posvetil LiDAR podatkom in arheologiji.

Toliko zaenkrat!

#FridayLiDAR je se vedno aktiven in redno tedensko objavljam, ter hashtag je pridobil nekaj novih uporabnikov!

sreda, 17. avgust 2016

Degradation of archaeological sites because of archaeological research - example hillfort Ajdovščina/Rodik/Slovenia

Usually there is a degradation of archaeological sites due to natural disasters, changes in vegetation cover, intensive agricultural use, various land and building works and treasure hunters.

Usually
we archaeologists do not admit that even our work has degrading effects on archaeological sites. But at this point I do not mean archaeological excavations in the so-called rescue archaeology. Rescue excavations and archaeological research is usually done because of construction work in the area of archaeological site and it is only way to save it.

Here I write about archaeological excavations and research, that is done on exclusively research and study basis. I will present one case where archaeologist left archaeological site in "disarray" and neglected. It is meant on one hand as critique of management of excavators and on the other hand a reminder to our-self. In what state do we leave archaeological site behind.

One example of poor management is the condition of the archaeological site Ajdovščina, that I wrote about previous month. Archaeological research was conducted in the 80s and 90s by the Department of Archaeology Faculty of Arts in Ljubljana, Slovenia.

Situation
already shocked me few years ago when I visited the site for the first time, and disappointed and angry by the condition of some archaeological features. When I visited it this year I decided that because nothing had changed and on some parts situation is getting worse I have to write something down and also inform Department of archaeology of the unfinished business they left up there.

What follows are photos of degraded and neglected areas left by archaeological research.
Poles that marked grid for geophysical survey. As they are made from wood they do not represent an environmental problem. More a visual garbage and it looks as someone will build something up there.
The section of the main bank. Because left open it has started to slide and fill by natural destruction of still standing bank. The section also degrades the whole view of the majestic ruins of the main wall around the main entrance to hillfort.
Section made through the ruins of main wall. Sliding of material is seen on bout edges.
Spoil heap of material from ruins of main wall, that is left on the bank.
Shed for tools left standing on the top of the hill.

PVC foil left laying around. Started to tear and pollute whole site.
PVC foil left laying around. Started to tear and pollute whole site. Spoil heap of main excavation on left.
Spoil heap of main trench on the top of the hill.
PVC foil left on the excavated late antiquity foundations. Started to tear as trench wasn't properly filed back. Foundations started to crumble.
PVC foil left on the excavated late antiquity foundations. Started to tear as trench wasn't properly filed back. Foundations started to crumble.
PVC foil left on the excavated late antiquity foundations. Started to tear as trench wasn't properly filed back. Foundations started to crumble.

Teared PVC foil now seen almost on half of the whole site.
This image of the archaeological site of the so-called "research" excavations is inadmissible. Similar is the surroundings of cave site of Mala Triglavca near Divača, especially plastics and PVC that are lying around. I urge the Department of Archaeology, to activate and clear all PVC at least.

For me personally such an attitude indicates a stance and that archaeological sites are only information carrier. We need only to dig them and then, take away all the data to study it in the comforts of our chair. Who gives a s*** about what we left when we dug it.

Archaeological sites are the living remnants and witnesses of life of ancestors.
Archaeological sites are vital part of any landscape. Every archaeologist would have to take care and respect the environment and archeological sites and leave minimal impact on them.

We musnt let this bad examples to message to public: Archaeologists were here and we don give a f***for the environment and archeological site itself..

Degradacija arheoloških najdišč zaradi arheoloških raziskav – primer gradišče Ajdovščina

Ponavadi prihaja do degradacije arheoloških najdišč zaradi naravnih nesreč, sprememb v vegetaciji, intenzivne kmetijske uporabe, raznih zemeljskih in gradbenih del ter iskanja zakladov.

Ponavadi si arheologi ne priznamo, da tudi naše delo degradira in pusti posledice na arheoloških najdiščih. A na tem mestu ne mislim na arheološka izkopavanja v okviru tako imenovane reševalne arheologije. To so izkopavanja in arheološke raziskave, ki jih opravljamo zaradi ponavadi gradbenih posegov na območju arheoloških najdišč.

Gre za primere, ko se pusti arheološko najdišče po zaključku arheoloških raziskav v »razsulu« in zanemarjeno. Tukaj bom podal primer, v kakšnem stanju je gradišče Ajdovščina po končanih arheoloških raziskavah v 80tih in 90tih s strani Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Stanje me je že pred leti prav osuplo in razočaralo. Ko sem letos obiskal Ajdovščino sem se odločil, da zaradi nespremenjenega stanja napišem nekaj na blog. Kar sledi so fotografije degradiranih in zanemarjenih območji, ki so jih pustile arheološke raziskave.

Količki, ki so označevali mrežo za geofizikalne meritve. Ker so leseni ne predstavljajo takšnega okoljskega problema, kot to, da barvno sekajo iz okolice in človek ne ve ali bodo kaj gradili gor.
Sonda glavnega nasipa. Ker je ostala nezasuta oziroma stranice niso bile ustrezno utrjene prihaja do posuvanja nasipa in postopnega uničevanja. Sonda tudi degradira celoten pogled na mogočno ruševino glavnega obzidja v okolici vrat.

Sonda narejena skozi nasip - dobro vidno posipanje z obeh strani.
Deponija - ostanek izkopa sonde za obzidje. ker ni bilo izvedeno ponovno zasutje sonde, se je deponija zlila skupaj z ruševino obzidja.
Kovinska hiška, ki sameva na vrhu Ajdovščine. Potreben odvoz, ker kazi okolico, notri se nabirajo smeti.
Nedokončano zasutje temeljev izkopane zgradbe na vrhu Ajdovščine. Na izkopnem polju je raztrgana PVC  folija, ven gledajo deli temelja in razpadajo. Zaraščeno z robido in plevelom.
PVC folija od pokritih temeljev razpada in onesnažuje okolico,
PVC folija raztrošena po okolici izkopa.
PVC folija raztrošena po okolici izkopa.

Neurejena deponija na vrhu Ajdovščine ob izkopnem polju.

PVC folija raztresena daleč stran od izkopnega polja na vrhu Ajdovščine.
Takšna podoba arheološkega najdišča po t.i. "raziskovalnih" izkopavanjih je nedopustna. Podobna je okolica najdišča Mala Triglavca pri Divači, predvsem naokoli ležeča plastika in PVC folija. Pozivam oddelek za arheologijo, da se aktivira in počisti za seboj.

Meni osebno takšen odnos do najdišč kaže na to, da za nekatere ostajajo arheološka najdišča samo nosilec informacij, katerega se izkoplje in potem "znanstveno" raziskuje.

Arheološka najdišča so živi ostanki in pričevalci življenja prednikov, ki so stalno prisotni v pokrajini. Vsak arheolog bi moral poskrbeti in spoštovati okolje, kjer se le ta nahajajo. 
Ali se pa mora videti da ARHEOLOGI SO BILI TU IN JIH BOLI K ZA OKOLJE...

sreda, 3. avgust 2016

#FridayLiDAR

In the beginning of my Twitter activity not so long ago, @MarkusZevnik suggested me a hashtag #FridayLiDAR when I started to post every Friday a LiDAR visualizations of interesting archaeological sites and landscapes.
Hillfort Žuškovka - #FridayLidar of 07.08.2016
Since in March 2016 I have managed to post quite a collection of a very interesting archaeological sites and landscapes. In this blog post I decided that i will make a list every now and then of all published #FridayLiDAR tweets. 

Why LiDAR every week? 

In Slovenia, we have publicly available data LiDAR recording for the total area of ​​the country. This allows us a view of the shape of the surface, even where there is a forest ... and in Slovenia we have over 60% of land covered with forest.

LiDAR imagery reveal many new and unknown archeological sites. From better visible already known archaeological traces and sites to completely newly discovered and almost completely preserved archaeological landscapes and sites.

With LiDAR we have possibility to display in very easy and attractive way shape of landscapes and archaeological sites to the general public.

 I also publish a LiDAR imagery of archaeological sites from other countries. Thus, in addition to Slovenia also from the UK, Finland and Italy. I have in plan few other countries...expect some surprise.

03/18/2016 - LiDAR imagery of an prehistoric hillfort Cvinger near Vir pri Stični/Slovenia. 

04/01/2016 - LiDAR imagery of prehistoric and late Roman hillfort Ajdovščina in Brkini/Slovenia. 

08/04/2016 - LiDAR imagery of iron age hillfort Ivigton Camp in Herefordshire/UK.

 04/15/2016 - LiDAR imagery of prehistoric and late Roman hillfort and the medieval castle Šilentabor near Pivka/Slovenia.


Šilentabor #FridayLiDAR of 15.04.2016
04/22/2016 - LiDAR imagery of an hillfort V Lazu and in the surroundings pre-medieval field boundaries/Slovenia. 

04/29/2016 - LiDAR imagery of pre-medieval field boundaries and possible plain settlement near village Vrhpolje-Kozina/Slovenia. 

06/05/2016 - LiDAR imagery of pre-medieval field boundaries and possible plain settlement near village of ​​Škocjan - Divača/Slovenia. 

05/13/2016 -LiDAR imagery of an prehistoric hillfort in the village of Gradina Kosovelje in Karst/Slovenia.

 05/20/2016 - LiDAR imagery of an prehistoric hillfort in the village of Birth Zagradec in Karst/Slovenia. 

05/27/2016 - LiDAR recording of one the best preserved prehistoric hill forts in the Karst, Vahta in the village of Kazlje/Slovenia. 

06/10/2016 - LiDAR imagery of an prehistoric hillfort Tabor near Vrabče and surrounding pre-medieval field boundaries/Slovenia.

 06/17/2016 -  LiDAR imagery of an prehistoric hillfort Debela Griža pri Kozini/Slovenia. 

06/24/2016 - LiDAR imagery of two prehistoric hillforts above Newcastle-on-Clun in Shropshire / United Kingdom.

Two prehistoric hill forts above Newcastle-on-Clun #FridayLiDAR of 06.24.2016
07/01/2016 - LiDAR imagery of an prehistoric hillfort Rapola/Finland. 

08/07/2016 - LiDAR imagery of an prehistoric hillfort Žuškovka near village Laže-Senožeče/Slovenia.

07/15/2016 -
LiDAR imagery of the early Roman military camp near Gročana/Italy. 

07/22/2016 - LiDAR imagery of the wider surroundings of Newcastle-on-Clun in Shropshire. Transcription of prehistoric hillforts, burial mounds and the early medieval dikes/Great Britain. 

07/29/2016 - LiDAR imagenry and transcription of archaeological traces pre-medieval field boundaries plain settlement in near village Naklo near Divača/Slovenia.

torek, 2. avgust 2016

#FridayLiDAR

V mojih Twitter začetkih ne tako dolgo nazaj, mi je predlagal hashtag #FridayLiDAR @MarkusZevnik, ko sem si zadal da vsak petek objavim en LiDAR posnetek zanimivega arheološkega najdišča. 
Gradišče Žuškovka - #FridayLidar dne 08/07/2016
Ker se je tega že kar nekaj nabralo in so med njimi zelo zanimiva najdišča in pokrajine, sem se odločil, da bom tukaj na blogu vsake toliko časa naredil seznam vseh objavljenih tvitov.

Zakaj ravno LiDAR vsak teden?

V Sloveniji imamo javno dostopne podatke LiDAR snemanja celotne površine države. PRedvsem nam omogoča oddaljen pogled na obliko površja, tudi tam kjer je gozd...in v Sloveniji ga je veliko. 

LiDAR posnetki nam odkrivajo veliko novega, še neznanega. Od boljše vidnih že znanih arheoloških sledov in najdišč, večjega obsega že znanih arheoloških najdiš, do novoodkritih skoraj v celoti ohranjenih arheoloških pokrajin.

Z LiDAR posnetki najlažje in tudi najbolj atraktivno prikažemo oblikovanost pokrajine in arheološka najdišča znotraj pokrajine.

Objavljam tudi LiDAR posnetke arheoloških najdišč iz drugih držav. Tako poleg Slovenije še iz UK, Finske in Italije. Imam v načrtu še druge...presenečenje :D


Šilentabor #FridayLiDAR dne 15/04/2016


Dve prazgodovinski gradišči nad Newcastle-on-Clun #FridayLiDAR dne 24/06/2016
sreda, 20. julij 2016

LiDAR map of archaeological features in the vicinity of village Kosovelje/Slovenia update 20/07/2016

So, again after a short break we continue with new and interesting transcriptions of archaeological l traces and features on the surface. Results are gained through different visualizations of LiDAR data. Location is north of the village Kosovelje - Slovenia.

Detail from Kosovlje maps showing the new transcription of archaeological traces and features.

First are transcription stone mounds in the northern part of the map (blue green). I also added transcriptions of potential archaeological traces, that are drawn around these mounds.. These traces may well be the natural surface. But often in the Karst traces of such forms are potential remains of very old dry stone walls.


Link to page with interactive map of village Kosovelje.

LiDAR karta arheoloških sledov v okolici vasi Kosovelje posodobitev 20/07/2016

Tako zopet po nekaj premora nove transkripcije arheoloških in kulturnih sledov na površju v okolici vasi Kosovelje.

Izsek iz karte Kosovelje s prikazanimi novimi transkripcijami.

Dodane so transkripcije kamnitih grobelj na severnem delu karte (modro zelena barva). Prav tako sem dodal trasnkripcije potencialnih arheoloških sledi. Lahko da gre za naravne sledove površja. Vendar pogosto na Krasu sledovi takšnih oblik v pod zemljo skrivajo ostaline zelo starih suhih zidov.

Link do strani.

sreda, 29. junij 2016

LiDAR map of archaeological features in the vicinity of village Kosovelje/Slovenia update 29/06/2016

Added few other rounded shape wall ruins. They form interesting enclosures. Date is most probably older than Middle ages. Lines in brown color are drywalls - boundaries of fields, which origin is in a Middle age village land distribution. 
Part of LiDAR map of surroundings of village Kosovelje with transcriptions of prehistoric hillfort walls, mounds and drywall field boundaries.  

LiDAR karta arheoloških sledov v okolici vasi Kosovelje posodobitev 29/06/2016

Dodane transkripcije ograd za katere na podlagi zaobljene oblike domnevam, da je čas njihovega nastanka starejši od srednjega veka. Dodal sem tudi nekaj transkripcij suhih zidov, ki označujejo meje sedanjih parcel. Osnova teh parcel je srednjeveška razdelitev vaškega zemljišča.

Izsek iz LiDAR karte vasi Kosovelje s transkripcijami prazgodovinskih zidov, kamnitih gomil in suhozidnih parcelnih meja.


Povezava do strani s LiDAR karto