torek, 8. november 2016

List of freely accessible LiDAR data and digital terrain models

 THIS LIST IS NOT UPDATED ANYMORE. I MOVED IT TO THIS SITE https://arheologijaslovenija.blogspot.co.uk/p/blog-page_81.html

Surveying surface of the Earth with LiDAR technology is increasing, thereby the database of LiDAR data is constantly increasing.


And some databases are openly available on the internet. In the vast majority of a LiDAR surveys were and are undertaken by various government agencies of various countries around the world. Openly available LiDAR data in available in different formats, coordinate systems and state of processing (from the cleaned point cloud data to the digital terrain model of the ground).


On the internet you can find many different lists of digital terrain models of ground (DTM) and LiDAR data recording, but almost all receive an irregular update and are therefore deficient.

I encourage people to try different LiDAR data to try something new. In addition to new technical GIS knowledge you will gain it is also fun to discover new archaeological sites or view the famous archaeological sites from LiDAR “view” in other countries.

Conditions for making to the list are:
  • free access to files
  • files are already classified lidar data (files with the extension .LAS, .LAZ, .zLAS, .ASC, .XYZ)
  • a digital terrain model of resolution 5m or less (files with the extension .GeoTIFF, .ASC, .IMAGE, .DEM)
I will mark when .ASC is point cloud and when raster.


!When ftp server is available use of ftp client is recommended. Here is guide how to setup open-source ftp client  FileZilla.

I will check list monthly and update it regularly.

If you have any trouble getting data from internet sites on this list, leave a message on the comments and I'll help.

If you know the source I missed or it is brand new, leave a message in the comments and I'll be happy to check it in and add it to the list.


Europe
Country Region/City/State Format CRS/Koordinatni sistem Particularities
Austria Wien GeoTIFF EPSG:31256
Belgium Wallonia GeoTIFF EPSG:31370 Click on bold link Downloaden and pick file
Denmark GeoTIFF EPSG:25832 Free registration needed
England ASCII-raster EPSG:27700
Finland LAZ EPSG:3067 In datasets search LiDAR
Germany North Rhine-Westphalia XZY-points EPSG:25832 Under DGM folder you can select DTM files
Germany Thuringia XZY/LAZ EPSG:25832 Search for place name and then click it to select 1x1km big quadrant
Italy Bolzano, South Tyrol GeoTIFF EPSG:3044
Italy Friuli-Venezia ASCII-raster EPSG:3044 On right side search places
Italy Trentino ASCII-raster EPSG:4326 In the top row, click the icon cursor pointing to the cube
Spain Basque LAS EPSG:25830
Luxemburg ASCII EPSG:2169 Whole countrie in one file
Netherland GeoTIFF/LAZ EPSG:28992 AHN3 dataset
Netherland GeoTIFF EPSG:28992 AHN2 dataset
Northern Ireland ASCII-raster EPSG:29901 Check coverage map.
Scotland ASCII-raster EPSG:27700 Pick resolution, then under data resources click link. One big file.
Slovenia zLAS/LAZ EPSG:25830
Spain LAZ EPSG:4258 Under municipio search place or municipy
Spain Catalonia LAZ EPSG:25830
Spain La Rioja LAZ/GeoTIFF EPSG:25830 Click on cartgrafia tematica and search lidar or modelo digital
Switzerland Solothurn canton LAZ/GeoTIFF EPSG:21781
Switzerland Zurich canton LAZ/GeoTIFF EPSG:2056 In maps menu seek LiDAR
Wales ASCII-raster EPSG:27700


North America
Country Region/City/State Format CRS Particularities
ZDA Indiana LAS/IMAGE-raster EPSG:2965/2966 In datasets the LiDAR in DEM files are under IndianaMap Data
ZDA Kentucky LAZ/IMAGE-raster USER defined Search LiDAR, select LiDAR or DTM, then click link to go to ftp server
ZDA Louisiana XZY/DEM-raster EPSG:26915
ZDA Minnesota LAZ See each dataset Search by counties/ftp access
ZDA North Dakota LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster EPSG:26914
ZDA Ohio LAS/ASCII-raster EPSG:32122
ZDA Washington LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster EPSG:Custom-is written in files With tool for select region choose region and then choose data for download


Latin America and Caribbean
Country Region/City/State Format CRS Particularities
Haiti LAS/ASCII-raster EPSG:3857


Oceania
Country Region/City/State Format CRS Particularities
New Zealand LAZ/ASCII-points/GeoTIFF EPSG:2193 Click on wanted data set. Then click on Point cloud data. On next page use select region and then choose format of data for download

nedelja, 6. november 2016

Seznam prosto dostopnih podatkov lidarskega snemanja in digitalnih modelov reliefa tal

 TA BLOG ZAPIS NI VEČ AKTUALEN. PRESTAVLJENO NA STRAN https://arheologijaslovenija.blogspot.co.uk/p/blog-page_76.html

Snemanja zemeljskega površja s LiDAR tehnologijo se vedno bolj razširjajo, s tem pa se povečuje tudi baza lidarskih podatkov.

In kar nekaj jih je prosto dostopna na internetu. V veliki večini gre za podatkovne baze lidarskih snemanj, ki so jih opravile različne državne agencije posameznih držav po celem svetu. Dostopni podatki so v različnih formatih, koordinatnih sistemih in stanjih obdelave (od celostnih podatkov do digitalnega modela reliefa tal).


Na spletu kroži veliko raznih seznamov digitalnih modelov reliefa tal in podatkov lidarskega snemanja, a so skoraj vsi deležni nerednega posodabljanja in zato pomanjkljivi.

Poleg novega tehničnega GIS znanja, ki ga s tem pridobimo, se je zabavno podati v druge države in tam odkrivati nova arheološka najdišča ali pa si ogledati znana arheološka najdišča iz lidarskega pogleda.

Pogoji za uvrstitev na seznam so, da:
  • je omogočen prost dostop do podatkov
  • so klasificirani lidarski podatki/točkovni oblak (datoteke s končnico .LAS, .LAZ, .zLAS, .ASC, .XYZ)
  • ima digitalni model reliefa resolucijo 5m ali manj (datoteke s končnico .GeoTIFF, .ASC, .IMAGE, .DEM)
Ker so v formatu .ASC lahko zapisane tako točkovni oblak ali pa raster tal, je poleg formata opredeljeno za kaj gre.

!Ko je dostop omogočen preko ftp je priporočena uporaba ftp programa! Navodila, kako namestiti in uporabljati odprtokodni ftp program FileZilla.

Seznam bom mesečno preverjal in posodabljal.

Če imate kakršne koli težave pridobivanja podatkov iz internetnih strani na seznamu pustite sporočilo pod komentarji in bom pomagal.

Če poznate še kakšen vir, pustite sporočilo v komentarjih in z veseljem bom preveril in dodal na seznam.


Evropa
Država Regija/Mesto/Pokrajina Format CRS/Koordinatni sistem Posebnosti
Anglija ASCII-raster EPSG:27700
Avstrija Dunaj GeoTIFF EPSG:31256
Belgija Valonija GeoTIFF EPSG:31370 Klikni na link z odebeljenim Downloaden in izberi datoteko
Danska GeoTIFF EPSG:25832 Potrebna brezplačna registracija
Finska LAZ EPSG:3067 Med dataseti išči LiDAR
Italija Bolzano, Južna Tirolska GeoTIFF EPSG:3044
Italija Furlanija Julijska krajina ASCII-raster EPSG:3044 Desno v meniju išči kraj
Italija Trentino ASCII-raster EPSG:4326 V zgornji vrstici klikni ikono kursorja ki kaže na kocko
Luxemburg ASCII EPSG:2169 Cela država v enem kosu
Nemčija Severno Porenje-Vestfalija XZY-points EPSG:25832 Pod DGM se nahajajo datoteke modela reliefa tal
Nemčija Turingija XZY/LAZ EPSG:25832 Išči kraj in klikni na kvadrat za prenos
Nizozemska GeoTIFF/LAZ EPSG:28992 AHN3 dataset
Nizozemska GeoTIFF EPSG:28992 AHN2 dataset
Severna Irska ASCII-raster EPSG:29901 Poglej karto pokritosti.
Slovenija zLAS/LAZ EPSG:25830
Škotska ASCII-raster EPSG:27700 Izberi ločljivost, nato pod data resources klikni link.
Španija LAZ EPSG:4258 Pod municipio išči po kraju
Španija Baskija LAS EPSG:25830
Španija Katalonija LAZ EPSG:25830
Španija La Rioja LAZ/GeoTIFF EPSG:25830 Klikni na cartgrafia tematica in iščici lidar ali pa modelo digital
Švica Solothurn kanton LAZ/GeoTIFF EPSG:21781
Švica Zurich kanton LAZ/GeoTIFF EPSG:2056 Med kartami išči LiDAR
Wales ASCII-raster EPSG:27700


Severna Amerika
Država Regija/Mesto/Zvezna država Format CRS/Koordinatni sistem Posebnosti
ZDA Indiana LAS/IMAGE-raster EPSG:2965/2966 Med dataseti je LiDAR in DEM pod IndianaMap Data
ZDA Kentucky LAZ/IMAGE-raster USER defined Išči LiDAR, nato izberi in klikni link, ki ti odpre ftp
ZDA Louisiana XZY/DEM-raster EPSG:26915
ZDA Minnesota LAZ Odvisno od dataseta Išči po posameznih pokrajinah/ftp dostop
ZDA Ohio LAS/ASCII-raster EPSG:32122
ZDA Severna Dakota LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster EPSG:26914
ZDA Washington LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster EPSG:Custom-je zapisan v datotekah Z orodjem za izbiro območja )tretja ikona la levi strani= izberi območje in nato željene podatke


Srednja Amerika in Karibi
Država Regija/Mesto/Zvezna država Format CRS/Koordinatni sistem Posebnosti
Haiti LAS/ASCII-raster EPSG:3857


Oceanija
Država Regija/Mesto/Zvezna država Format CRS/Koordinatni sistem Posebnosti
Nova Zelandija LAZ/ASCII-points/GeoTIFF EPSG:2193 Klikni na željen dataset. Klikni na Point cloud data. Tam z select region izberi področje in nato format podatkov