sreda, 21. januar 2015

Internetne zbirke arheoloških najdišč Slovenije

Za področje Slovenije imamo dve javno dostopni internetni zbirki, ki zajemata tudi vsa znana arheološka najdišča.

Prva je Register nepremične kulturne dediščine (na kratko RNKD). V njej so zbrana med drugim vsa arheološka najdišča, ki so z zavarovana z zakonom o varovanju kulturne dediščine. Ta zbirka se redno posodablja, tako da je kdaj že tudi mene presenetilo kakšno novo najdišče. 

Dostopna je na tem linku http://rkd.situla.org/ 
Na prvi strani je iskalnik, kjer lahko iščete arheološko in drugo nepremično dediščino. Nujno je da kliknete tudi na interakvtivno karto. Tukaj lahko lažje pogledate območje Slovenije, ki vas zanima. To je zelo uporabna stvar, če vas zanima kje v naravi se nahaja najdišče. Druga zbirka pa je Arheološki kataster Slovenije. To je zbirka najdišč, katerih topografske zapiske hrani SAZU Inštitut za arheologijo.Osnova te baze je zbirka Arheološka najdišča Slovenije (uporablja se kratica ANSL), objavljena 1975. V tej zbirki najdete tudi kakšna najdišča, ki niso v RNKD. To pa zato, ker uporablja zapise raziskovalcev (zbrani v ANSL) iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Ko so delali topografske preglede v obdobju po drugi svetovni vojni pa tja do 90. tih, teh najdišč niso mogli več potrditi na terenu. Kje je šlo verjetno za uničenje, drugje se zaradi erozije niso več videli ostanki na površju ali pa so starinokopi preveč ohlapno zapisali geografsko lokacijo in se je potem ni več našlo.

Dostopna je na tem linku: http://arkas.zrc-sazu.si/index.php

Dobro je, da se registrirate, možno pa je vstopiti kot gost. Tudi ta zbirka ima interaktivno karto, ki jo najdete če kliknete iskanje in nato GIS karta. Ta dela samo v IE brskalniku...nažalost.

Pa še ena fotka prazgodovinske keramike v naravi :D

Gradišče Hrib nad Dolenjo vasjo


četrtek, 15. januar 2015

Ta blog

Kot je že v naslovu navedeno bom v tem blogu predstavljena različna arheološka najdišča Slovenije. Kot arheolog bi preko malce drugačnega pristopa prikazal, kakšna je arheologija, ki ni vezana samo na muzejske artefakte.

Z fotografijo in videom bomo šli na sam teren pogledat kako izgledajo najdišča v naravi. Kakšen je njihov kontekst v pokrajini in še kaj. 

Na začetku se bom osredotočil predvsem na Kras, Brkine in nekaj tudi na Slovensko Istro. Vmes bodo tudi kakšne novice iz terenov, kjer delam, nova odkritja in še kaj se bo našlo.

Če vas kakrkoli zanima pustite sporočilo in vam bom odgovoril, če se bo le dalo - nisem vseved :)

To je zaenkrat to!

Jošt


Arheološka najdišča – bogastvo Slovenije

Arheološko najdišče je prostor v pokrajini, kjer so ohranjeni ostanki človeškega bivanja in delovanja iz preteklosti. So pričevalec preteklosti krajev kjer sedaj živimo. So del pokrajine, ki je pričevalec o bivanju človeka v preteklosti.

Poznamo različne vrst najdišč. Vsem pa je skupno, da so najdbe ohranjene v zemlji, pod vodo ali pa kot strukture nad zemljo.

Na območju Slovenije je evidentiranih in zavarovanih več kot 3300 arheoloških najdišč. Tako je večina Slovenije posejana z najdišči. Povprečno več kot 6 najdišč na 1km2. Najdemo jih v vseh okoljih, od visokogorja, močvirij, morja, rek in nižin. Neodkritih arheoloških najdišč je še veliko in samo čakajo da jih odkrijemo.

Časovno so najdišča datirana od najstarejših, ki spadajo v čas neandertalcev (starejša kamna doba - 150.000 pr. n. št.) do začetkov novega veka (18. st.). Najstarejša najdišča so ponavadi vezana na kraške jame, predvsem zaradi tega, ker so se tam najlažje ohranila. Iz časa prvih poljedelcev (neolitik – mlajša kamena doba) imamo že znana prva plana najdišča, ki jih je z vsakim obdobjem več. Večina najdišč se skriva pod zemljo, so pa tudi takšna, ki so vidna s prostim očesom. To so predvsem prazgodovinske gomile, nasipi prazgodovinskih gradišč in ruševine gradov.

Na tej interaktivni karti lahko dobite vse osnovne podatke o znanih in zavarovanih arheoloških najdiščih. Ali je v kraju kjer vi živite tudi kakšno?
http://giskd6s.situla.org/giskd/

Gomila Ajdovski gradec nad Zavrhkom (občina Divača)